Regulamin

Część I - Konto użytkownika

I.1. Uczestnictwo w systemie jest dobrowolne i bezpłatne.
I.2. Użytkownik rejestrując konto oświadcza, że podane dane są prawidłowe.
I.3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres email informacji systemowych, w tym informacji o promocjach w serwisie oraz serwisach partnerskich.
I.4. Zabronione jest udostępnianie, odstępowanie i/lub sprzedaż konta osobom trzecim.
I.5. Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego konta ( różne konta o tym samym IP także będą blokowane )
I.6. Reputacja jest numerycznym wskaźnikiem działań użytkownika.
I.7. Użytkownik w momencie rejestracji uzyskuje reputację na poziomie 0.
I.8. Użytkownik, którego strona została odrzucona lub zablokowana traci jeden punkt reputacji za każdą odrzuconą lub blokowaną stronę.
I.9. Użytkownik, który dokonuje zakupu punktów/kliknięć lub pakietów BezLimitu na kwotę równą/większą niż 5 PLN otrzymuje punkt reputacji.
I.10. Punkty reputacji brane są pod uwagę podczas akceptacji stron - użytkownicy z ujemną reputacją muszą liczyć się z tym, że ich strony będą sprawdzanie dogłębniej (zatem dłużej).
I.11. Konto MASTER może zostać zakupione jedynie za gotówkę.
I.12. Konto MASTER aktywowane jest na okres 30 dni, chyba że oferta stanowi inaczej.
I.13. Przedłużenie konta MASTER o kolejny okres ważności (30 dni, lub inny jeśli oferta stanowi inaczej) następuje od dnia zakończenia poprzedniego okresu - nie od dnia zlecenia przedłużenia.
I.14. topsurf.eu zastrzega sobie prawo do limitowania ilości dostępnych kont MASTER.

Część II - Punkty

II.1. Użytkownik otrzymuje punkty za surfowanie zgodnie z posiadanym przez siebie pakietem, oraz za PTC zgodnie ze stawką kampanii.
II.2. Użytkownik otrzymuje punkty za siatkę poleconych (3 poziomy) zgodnie z posiadanym przez siebie pakietem.
II.3. Punkty za surf oraz PTC przyznawane są na bieżąco na licznik główny konta.
II.4. Punkty za siatkę poleconych przyznawane są raz dziennie na licznik główny konta.
II.5. Punkty raz przydzielone do strony nie mogą być ponownie przesunięte na licznik główny konta nawet jesli strona zostanie usunięta czy też zablokowana.
II.6. Użytkownik, który usunął z systemu stronę nie otrzymuje zwrotu punktów które zostały do niej przydzielone a nie zostały wykorzystane.
II.7. Administracyjne usunięcie bądź blokada strony w systemie nie upoważnia do zwrotu punktów przydzielonych do strony.
II.8. Dozwolone jest uruchomienie tylko jednej strony/karty z surfem.

Część III - strony i bannery w systemie

III.1. Użytkownik dodając do systemu stronę/banner oświadcza, że jest jej właścicielem lub uzyskał zgodę właściciela na umieszczenie strony/banneru w systemie.
III.2. Użytkownik dodając do systemu stronę/banner oświadcza iż nie łamie ona obowiązujących przepisów prawa.
III.3. Użytkownik dodając do systemu stronę/banner nie może do niej/niego dodać wcześniej punktów niż przed akceptacją, w przeciwnym wypadku punkty przepadają nawet po usunięciu z panelu strony/banneru.

Część IV - usunięcie/blokada strony/banneru/facebook

IV.1. Bannery/Strony/Konta FB, które:
- łamią ramki;
- zawierają wyskakujące okna (PopUp,PopUnder);
- zawierają okna dialogowe;
- zawierają brandmark (warstwa);
- łamią prawo
- nawołują do zachowań sprzecznym z życiem społecznym
- odtwarzają dźwięk (audio,video);
- wstrzymują rotację lub w inny sposób utrudniają działanie systemu
- domeny przekierowują na inne strony niż strona rzeczywista / docelowa
- nie są własnością użytkownika
- reklamują inne surfy

IV.2. Bannery/Strony/Konta FB, które:
- Nie wolno umieszczać bannerów o treści pornograficznej, rasistowskiej, obrażającej inne osoby oraz religie.
- Wymagane wymiary banneru to 468 x 60.

będą blokowane lub usuwane.

IV.3. Strony/Bannery zablokowane nie mogą zostać odblokowane nawet gdy przyczyna blokady zostanie usunięta - aby strona ponownie mogła zostać dodana do systemu należy ją ponownie zgłosić do moderacji.
IV.4. Dopuszczalne jest umieszczenie strony łamiącej ramki jedynie w ramach kampanii PTC i PO UPRZEDNIM kontakcie z administracją. Dopuszczamy jedynie kampanie z 60 sek. kliknięciem, minimum 500 kliknięć.
IV.5. Do systemu facebook mogą być dodawane strony własne lub właścicieli, którzy wyrazili na to zgodę.
IV.6. Punkty dodawane są za każde kliknięcie w przycisk kampanii facebook w systemie.
IV.7. Użytkownik zobowiązuje się poinformować administratorów strony o wszystkich nieprawidłowościach w działaniu systemu
IV.8. Kliknięcia w systemie facebook nie można cofnąć/usunąć.
IV.9. Administrator zastrzega sobie prawo do kasacji linków powołując się na niniejszy punkt regulaminu.
IV.10. System nie wymaga akceptacji.
IV.11. Administracja topsurf.eu nie odpowiada za problemy techniczne wynikające po stronie serwisu facebook w czasie i po zakończeniu usługi.
IV.12. Administracja nie odpowiada za to, że użytkownik może "odlubić" stronę manualnie w systemie.
IV.13. System Facebook jest usługą dodatkową nie powiązaną z główną ofertą kont Master i kont BezLimitu.

Część V - usunięcie/blokada konta

V.1. Administrator ma prawo do usunięcia/blokady konta w przypadku gdy użytkownik:
- łamie obowiązujący regulamin;
- dodaje strony, które notorycznie należy blokować;
- wykorzystuje błędy w działaniu systemu;
- w inny sposób działa na szkodę systemu/innych użytkowników (w tym reklamodawców - multikonta o tym samym IP);
- wykazuje zachowania nieadekwatne do sytuacji oraz obraźliwe w stosunku do administracji;

Część VI - konta pro/gold/vip

VI.1 Użytkownik dokonując zakupu konta PRO/GOLD/VIP wnosi opłatę z salda punktowego konta zgodnie z ceną wybranego typu konta.
VI.2. Czas trwania abonamentu na zakupione konto PRO/GOLD/VIP jest zgodny z wybranym typem i kończy się zawsze o godz. 01:00.
VI.3. Użytkownik na własne życzenie nie ma możliwości degradacji konta z wyższego do niższego pakietu.
VI.4. Użytkownik dokonując zakupu wyższego pakietu nie otrzymuje zwrotu punktów za niewykorzystany abonament konta poprzedniego.
VI.5. Dokonanie opłaty za konto lub też punkty nie może być cofnięte - środki finansowe nie mogą być zwrócone użytkownikowi - punkty są aktywne w systemie oraz konto w żaden sposób nie może być anulowane manualnie przez administrację strony.

Część VII - konta BezLimitu

VII.1. Konta BezLimitu mogą być zakupione na okres abonamentu 7 lub 30 dni.
VII.2. Przez okres abonamentu konta BezLimitu codziennie system ustala stan punktów użytkownika na 9 999 999 punktów, którymi użytkownik dysponuje dowolnie.
VII.3. Użytkownik kupując pakiet BezLimitu oświadcza, że został poinformowany o tym, że w chwili zakończenia abonamentu stan jego konta oraz stan punktowy jego stron zostanie przywrócony do stanu z przed zakupu abonamentu.
VII.4 W trakcie trwania abonamentu BezLimitu użytkownik nie otrzymuje punktów za surf oraz nie otrzymuje punktów z siatki poleconych.
VII.5. Po zakończeniu abonamentu BezLimitu konto użytkownika otrzymuje parametry pakietu standardowego.
VII.6. W chwili zakupu abonamentu BezLimitu stan punktowy stron użytkownika zostaje ustalony na 1000 punktów każda.
VII.7. Punkty dodane do systemu wymiany bannerami zostają przywrócone do stanu początkowego jaki był prze zakupem konta BezLimitu.
VII.8. Punkty dodane do systemu facebook zostają wyzerowane po zakończeniu użytkowania konta BezLimitu.
VII.9. Przedłużenie konta powoduje dodanie punktów dnia następnego do systemu - wskazane jest aby dzień wcześniej przedłużyć konto aby nie było przerwy w wyświetlaniu stron.

Część VIII - wypłaty

VIII.1. Pierwszego dnia miesiąca system przelicza punkty zdobyte przez użytkownika na gotówkę.
VIII.2. Przeliczeniu podlegają punkty zdobyte:
- za surfowanie;
- z PTC;
- z siatki poleconych.
VIII.3. Przeliczenie punktów na gotówkę może zostać wyłączone poprzez wybranie odpowiedniej opcji w zakładce "twoje konto".
VIII.4. Punkty przeliczane są wg przelicznika na dany miesiąc.
VIII.5. Przeliczenie punktów na gotówkę jest nieodwracalne.
VIII.6. Wypłaty realizowane są jedynie na konta PayPal.
VIII.7. Wypłatę może zlecić użytkownik, który osiągnął lub przekroczył próg wypłaty dla posiadanego konta.
VIII.8. Użytkownik odpowiada za prawidłowe podanie danych (w szczególności adresu email konta PayPal) do wypłaty, zlecenia zawierające błędne dane będą traktowane jako zrealizowane.
VIII.9. Wypłaty realizowane są do 45 dni roboczych od dnia ich zlecenia.
VIII.10. Przeliczeniu nie podlegają punkty, które zostały wykorzystane na zakup pakietów pro/gold/vip oraz promocje stron.
VIII.11. Przelicznik może zostać zmieniony przez administrację serwisu w czasie trwania okresu rozliczeniowego danego miesiąca - obowiązkiem użytkownika jest kontrolowanie zmian umieszczanych w panelu ( zmiana kwoty przelicznika ). Zmiana przelicznika następuje ( jeśli zachodzi taka potrzeba ) w pierwszych początkowych dwóch dniach nowego okresu rozliczeniowego.
VIII.12. Po osiągnieciu progu wypłaty przez użytkownika zostanie on poproszony o podanie adresu maila przypisanego w systemie PayPal, na który to zostaną przesłane środki.

Część IX - konkursy dzienny

IX.1. Do puli punktów konkursowych zliczane są jedynie punkty zdobyte poprzez surfowanie.
IX.2. W konkursie dziennym nagrody w postaci punktów realizowane są automatycznie chwilę po północy.
IX.3. W konkursie nagrody rzeczowe wysyłane są pocztą polską w terminie do 45 dni roboczych od dnia otrzymania danych do wysyłki.
IX.4. Nagrody rzeczowe, nagrody w postaci punktów nie mogą być zamienione na ich równowartość w gotówce.
IX.5. Na nagrody rzeczowe, nie jest udzielana gwarancja.
IX.6. Użytkownik, który zajął w konkursie miejsce uprawniające do otrzymania nagrody rzeczowej zobowiązany jest do przesłania poprzez formularz kontaktowy danych niezbędnych do wysyłki nagrody (tj. imienia i nazwiska, adresu wraz z kodem pocztowym).

Część IX.1 - konkursy poleconych/miesięczny

IX.1.1 System zlicza poleconych jeden raz w ciągu doby z jednodniowym opóźnieniem (tj. dziś za wczoraj).
IX.1.2. W konkursie mogą brać jedynie użytkownicy systemu.
IX.1.3. Rejestracja w konkursie jest automatyczna od momentu zdobycia pierwszego poleconego, który spełnia wymogi konkursu.
IX.1.4. W konkursie poleconych nagrody w postaci punktów przyznawane są w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu.
IX.1.5. Nagrody rzeczowe, nagrody w postaci punktów nie mogą być zamienione na ich równowartość w gotówce.
IX.1.6. Na nagrody rzeczowe, nie jest udzielana gwarancja.
IX.1.7. Użytkownik, który zajął w konkursie miesięcznym miejsce uprawniające do otrzymania nagrody rzeczowej zobowiązany jest do przesłania poprzez formularz kontaktowy danych niezbędnych do wysyłki nagrody (tj. imienia i nazwiska, adresu wraz z kodem pocztowym).
IX.1.8. Warunki jakie musi spełniać polecony aby został uwzględniony w konkursie:
- Rejestracja w trakcie trwania obecnego miesiąca
- Potwierdzony adres email
- Wysurfowanie minimum 100 punktów
IX.1.9. Nagrody przyznawane sa automatycznie w wysokości 10.000 za każdego poleconego spełniającego warunki.

Część X - farciarz i konkurs farciarz miesiąca

X.1. Farciarz generuje kody voucher o podanej wartości punktowej raz na godzinę.
X.2. Użytkownik może użyć dowolną ilość kodów voucher w ciągu doby.
X.3. Uczestnictwo w konkursie farciarz miesiąca jest dobrowolne.
X.4. Konkurs trwa pełny miesiąc (tj. od 1 dnia miesiąca od godz. 00:00 do ostatniego dnia miesiąca do godz. 23:59).
X.5. Użytkownik zapisując się do konkursu wnosi opłatę w wysokości określonej na stronie farciarza.
X.6. Trzej pierwsi zapisani użytkownicy w danym miesiącu są zwolnieni z opłaty i uczestniczą w konkursie bezpłatnie.
X.7. Serwis przekazuje połowę wniesionej przy zapisie opłaty do puli nagrody dla zwycięzcy.
X.8. Pierwszego dnia miesiąca system automatycznie przyzna nagrodę dla farciarza miesiąca.

Część XI - pozostałe

XI.1. Administracja nie odpowiada za treść i charakter stron prezentowanych w systemie.
XI.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.
XI.3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.10.2011 do odwołania.
XII.4. W przypadku wystąpienia czynników, które administracja uzna za niewłaściwe oraz podejrzane pod względem funkcjonowania konta użytkownika, po stronie konta użytkownika lub też innemu czynnikowi, który może zagrażać stabilności systemu administracja może podjąć kroki prowadzące do jak najszybszego i stabilnego funkcjonowania systemu autosurf.

Przerwy techniczne

1. System nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do usług spowodowanych czynnikami niezależnymi od systemu oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
2. System nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje przerw w dostępie do usług spowodowane względami technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności.

Polityka prywatności

PP.1. Serwis nie udostępnia danych o swoich użytkownikach podmiotom trzecim bez stosownej zgody lub nakazu uprawnionego do tego organu.
PP.2. Podobnie jak praktykuje to większość witryn internetowych, zbieramy i wykorzystujemy informacje zawarte w plikach logów. Zawierają one między innymi: Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład Play, czy TP SA), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na naszych stronach oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.
PP.3. Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania pewnych informacji, są to osobiste ustawienia użytkownika (w tym sesja) w czasie gdy odwiedza nasz serwis. Może to obejmować możliwość logowania do niektórych funkcji serwisu, takich jak np. pola formularzy. Informacje te zapisywane są na komputerze użytkownika, a dokonuje tego serwer należący do naszego serwisu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookie.
PP.4. Wyłączenie obsługi plików cookie uniemożliwi zalogowanie się do serwisu!
PP.5. Ponadto serwisy współpracujące, wyświetlające reklamy, badania rynkowe itp. uzywają bądź mogą używać plików cookie do zbierania pewnych informacji w czasie wyświetlania ich reklam w naszym serwisie.
PP.6. W razie pytań/wątpliwości odnośnie polityki prywatności oraz zastosowania plików COOKIE prosimy o kontakt - więcej informacji na temat plików COOKIE na stronie wszytkoociasteczkach.pl.